Free shipping over €50 (NL) / €75 (BE, DE) / €150 (Rest EU)
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van homebreeze.shop zijn vrijblijvend en homebreeze.shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door homebreeze.shop. homebreeze.shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt homebreeze.shop dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen

De vermelde prijzen zijn voor de aangeboden producten en zijn in euro's per stuk, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Bij bestellingen vanaf € 75 excl. btw zijn de verzendkosten gratis.
De verzendkosten voor bestellingen onder de € 75 excl. btw bedragen € 6,15 excl. btw.

Betaling

Na een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met een overzicht van je bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL of vooruitbetaling.
De volledige betaling dient te geschieden binnen vijf (5) werkdagen na de besteldatum, waarna de bestelling wordt verzonden. Gedurende deze periode reserveert Homebreeze.shop de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in verzuim bent, is Homebreeze.shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.
Betaling dient te geschieden zonder korting.

Levering

Levering door Homebreeze.shop vindt plaats binnen twee (2) werkdagen na bestelling, tenzij anders aangegeven door Homebreeze.shop.
Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.
Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan PostNL of gelijkwaardige pakketdienst
Deze leveren normaal gesproken binnen 2 werkdagen binnen Nederland.
Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Homebreeze.shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van bezorging op u over.

Klachten en aansprakelijkheid

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Homebreeze.shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten terug te betalen.
Retouren worden niet geaccepteerd als:
u de voorgeschreven gebruiksaanwijzing van het artikel niet heeft gevolgd.
- het artikel is beschadigd.
- elke verpakking van het product is beschadigd.
- het artikel past niet bij je smaak.

Terugbetaling na retourzending

Door Homebreeze.shop met betrekking tot een reeds ontvangen betaling zal een terugbetaling worden gedaan binnen zeven (7) dagen na de dag waarop de goederen zijn ontvangen.

Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen van toepassing

Bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Homebreeze.shop, dan wel tussen Homebreeze.shop en derden, voor zover betrekking heeft op de relatie tussen jou en Homebreeze.shop, is Homebreeze.shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Homebreeze.shop.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Homebreeze.shop het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en zonder dat Homebreeze.shop tot enige schadevergoeding gehouden is , tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere tekortkoming die niet aan Homebreeze.shop kan worden toegerekend, omdat deze niet aan haar schuld te wijten is en haar krachtens wet of rechtshandeling niet kan worden toegerekend.

Diversen

Indien u aan Homebreeze.shop schriftelijk opgave doet van een adres, is Homebreeze.shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Homebreeze.shop schriftelijk een ander adres doorgeeft waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer Homebreeze.shop afwijkingen van deze Voorwaarden, al dan niet stilzwijgend, voor korte of langere tijd toestaat, laat dit onverlet haar recht om onmiddellijke en strikte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Homebreeze.shop deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Homebreeze.shop in strijd mocht zijn met enige toepasselijke wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Homebreeze.shop vast te stellen bepaling. nieuwe wettelijk toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Homebreeze.shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en kunnen als onderdeel van de orderverwerking worden doorgegeven aan aan ons gelieerde bedrijven of bedrijven die een deel van onze diensten uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en zullen de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacy door ons strikt worden nageleefd. Homebreeze.shop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens, naast de hierboven beschreven gevallen, gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen advertentiedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Homebreeze.shop (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde uitschrijven en bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) ) naar Homebreeze.shop.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »