Free shipping over €50 (NL) / €75 (BE, DE) / €150 (Rest EU)
Go to wishlist Önskelista

Kundvagn

Your cart is currently empty

Allmänna Villkor

Erbjudanden/avtal

Alla erbjudanden från homebreeze.shop är utan förpliktelser och homebreeze.shop förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra priser, speciellt när detta är nödvändigt utifrån (rättsliga) regler.
Ett avtal ingås först efter accept av din beställning av homebreeze.shop. homebreeze.shop har rätt att neka beställningar eller att koppla särskilda villkor till leveransen, om inte annat uttryckligen anges. Om en beställning inte accepteras kommer homebreeze.shop att meddela detta inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av beställningen.

Priser

De angivna priserna är för de produkter som erbjuds och är i euro per artikel, exklusive moms och exklusive fraktkostnader.
För beställningar från 75 € exklusive moms är fraktkostnaderna gratis.
Fraktkostnader för beställningar under 75 € exklusive moms uppgår till 6,15 € exklusive moms.

Betalning

Efter en beställning får du en bekräftelse per e-post med en översikt över dina beställda varor och de totala kostnaderna inklusive fraktkostnader.
En beställning levereras först efter betalning.
Du kan betala på följande sätt: via iDEAL eller förskottsbetalning.
Betalning ska ske i sin helhet inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdatumet, varefter beställningen skickas. Under denna period reserverar Homebreeze.shop de beställda varorna åt dig. Om du inte har någon betalning, har Homebreeze.shop rätt att avbryta eller upplösa (implementeringen av) det relevanta avtalet och relaterade avtal.
Betalning ska ske utan rabatt.

Leverans

Leverans av Homebreeze.shop sker inom två (2) arbetsdagar efter beställning, om inte annat anges av Homebreeze.shop.
Att överskrida leveranstiden berättigar dig inte till ersättning.
Alla leveranser/artiklar erbjuds till PostNL eller motsvarande pakettjänst
Dessa levereras normalt inom 2 arbetsdagar inom Nederländerna.
Leverans sker när produkten tas emot av (eller på uppdrag av) dig.

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till de levererade produkterna övergår endast om du har betalat allt du är skyldig till Homebreeze.shop på basis av något avtal. Risken för produkterna övergår inte till dig förrän vid leveranstillfället.

Klagomål och ansvar

Om det har visats att produkterna inte överensstämmer med avtalet har Homebreeze.shop valet att ersätta de aktuella produkterna genom att returnera dem med nya produkter eller att återbetala fakturapriset plus betald fraktkostnad.
Returer accepteras inte om:
du har inte följt de föreskrivna bruksanvisningarna för artikeln.
- varan är skadad.
- eventuell förpackning av produkten är skadad.
- varan passar inte din smak.

Återbetalning efter returfrakt

Av Homebreeze.shop angående eventuell betalning som redan tagits emot, kommer en återbetalning att göras inom sju (7) dagar efter den dag då varorna mottogs.

Garanti

Om inte annat uttryckligen överenskommits gäller de nederländska lagstadgade garantibestämmelserna

Beställningar/kommunikation

För missförstånd, stympningar, förseningar eller felaktig överföring av beställningar och kommunikation till följd av användning av Internet eller något annat kommunikationsmedel i trafiken mellan dig och Homebreeze.shop, eller mellan Homebreeze.shop och tredje part, i den mån det avser förhållandet mellan dig och Homebreeze.shop är Homebreeze.shop inte ansvarigt, såvida inte och i den mån det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Homebreeze.shops sida.

Force majeure

I händelse av force majeure har Homebreeze.shop rätt att, efter eget val, avbryta utförandet av din beställning, eller att upplösa avtalet utan rättslig ingripande, genom att meddela dig skriftligen och utan att Homebreeze.shop är skyldig att betala någon ersättning , såvida detta inte skulle vara oacceptabelt under de givna omständigheterna enligt normerna för rimlighet och rättvisa.
Med force majeure avses varje brist som inte kan hänföras till Homebreeze.shop, eftersom den inte är hänförlig till dess fel och inte kan hänföras till den enligt lag eller rättshandling.

Diverse

Om du skriftligen uppger en adress till Homebreeze.shop har Homebreeze.shop rätt att skicka alla beställningar till den adressen, såvida du inte skriftligen meddelar Homebreeze.shop om en annan adress dit dina beställningar ska skickas.
När Homebreeze.shop tillåter avvikelser från dessa villkor, vare sig de är tysta eller på annat sätt, under en kortare eller längre tid, påverkar detta inte dess rätt att kräva omedelbar och strikt efterlevnad av dessa villkor.
Du kan aldrig hävda någon rätt baserat på det faktum att Homebreeze.shop tillämpar dessa villkor smidigt.
Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor eller något annat avtal med Homebreeze.shop skulle strida mot någon tillämplig lagbestämmelse, kommer den relevanta bestämmelsen att upphöra och ersättas av en som fastställs av Homebreeze.shop. ny juridiskt tillåten jämförbar bestämmelse.
Homebreeze.shop är auktoriserad att använda tredje part vid genomförandet av din beställning.

 

Skydd av personuppgifter

De uppgifter som krävs för att behandla din beställning lagras på vår säkra server och kan som en del av orderhanteringen komma att vidarebefordras till företag som är anslutna till oss eller företag som utför en del av våra tjänster. Naturligtvis kommer alla dina personuppgifter att behandlas strikt konfidentiellt och de juridiska reglerna för skydd av personuppgifter och integritet kommer att följas strikt av oss. Homebreeze.shop kommer inte att sälja din personliga information till tredje part.

Utöver de fall som beskrivs ovan kommer dina personuppgifter dessutom att användas för nyhetsbrev och egna reklamändamål. Om du inte uppskattar oönskad reklam från Homebreeze.shop (via post, telefon eller e-post) kan du när som helst avbryta prenumerationen och invända mot fortsatt användning av dina personuppgifter för kommersiella ändamål, genom att skriva detta skriftligen (e-post). ) till Homebreeze.shop.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »